وارد شده توسط admin

فعال کردن sni در دایرکت ادمین

فعال کردن sni در دایرکت ادمین برای انجام این موضوع باید ابتدا فایل nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf باز کنیم و enable_ssl_sni=0به enable_ssl_sni=1 تغییر دهیم و بعد service directadmin restart SNI برروی دایرکت ادمین فعال شدیا میتوانید از ssh با زدن این دستور sni فعال کنیدecho “enable_ssl_sni=1” >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf service directadmin restart  

آموزش فعال سازی SSL در WHM

فعال سازی مدیریت کننده SSL/TLS برای کاربران سی پنل ۱- وارد Whm شوید